Budovereniging Kata Guruma

Reglement/Voorwaarden
  

1)       “Gratis proeflessen” Uw zoon/dochter of u zelf hebben altijd recht op 4 gratis proeflessen bij judo en 2 gratis proeflessen bij Kickboks.

 
2)       “Contributie kwartaal” De contributie is een jaarbedrag verdeeld over 4 kwartalen dit zijn januari -maart, april - juni, juli- sept  en okt. – dec. Zonder opzegging loopt het lidmaatschap gewoon door, u hoeft zich niet ieder jaar opnieuw aan te melden. 

 
3)      "Verhoging van de contributie" wordt, indien van toepassing, in het info boekje aan het begin van het seizoen aangekondigd en geldt vanaf  het eerstvolgende kwartaal (in oktober incasseren wij dan het nieuwe tarief).

 
4)       “Opzegging” Indien u het lidmaatschap wilt opzeggen, dan dient u dit schriftelijk te doen. U ontvangt van de vereniging een bevestiging met de datum waarop het lidmaatschap wordt beëindigd. zet u ook het adres van de judoka in de opzegbrief.

Opzeggen doet u één maand voor de nieuwe betaalperiode. (voorbeeld: indien u wilt stoppen per 1 juli dan moet de opzegging binnen zijn voor 31 mei. komt de brief binnen op of na 1 juni bij ons binnen, bent u te laat. Het lidmaatschap schuift 1 kwartaal door uw lidmaatschap wordt dan opgezegd, per 1 oktober.

Voor filiaal Monnickendam geldt dat de opzeg termijn per 2 maanden loopt, de termijnen zijn jan-feb, mrt-april, mei-juni,  sept-okt, nov-dec .

Opzeggen kan ook via de mail (zie onze contactpagina)
 

5)       “Incassobureau” De vereniging is aangesloten bij een incassobureau. Achterstallige lesgeld(en), wanneer na herinnering en aanmaning van de vereniging, het lesgeld niet wordt voldaan, zal het incassotraject in werking treden. Alle gemaakte kosten zijn dan voor rekening lid. Wanneer het incassotraject in werking treedt kan de judoka niet meer deelnemen aan de lessen.

 
6)       “Aansprakelijkheid” De vereniging stelt zich niet aansprakelijk voordiefstal en/of ongelukken. U sport onder eigen risico. JBN leden zijn verzekerd voor letsel.

 
7)       “Schoolvakanties” Budovereniging Kata Guruma houd alle wettelijke schoolvakanties van het basisonderwijs aan. Tussendoor vrij van school (extra week die de school zelfbepaald gaan wij gewoon door) Er kunnen door verschillende activiteiten buiten de Vereniging de lestijden aangepast worden, hierover krijgt u altijd bericht en wij plaatsen de melding op deze website onder nieuws.

 
8)       “Judowedstrijden” Uw zoon/dochter of u zelf kan deelnemen aan diverse toernooien, houd wel rekening mee dat men dan lid moet worden van de JBN. Inschrijven daarvoor kunt u via de JBN-pagina op deze website (de contributie van de JBN staat los van onze Budo Vereniging) Aanmelden en opzeggen van de bond valt onder uw verantwoordelijkheid.

 

Budovereniging Kata Guruma | info@kataguruma.nl